היסטוריה

הרצאת אורח למגמת היסטוריה – שגריר ישראל לקונגרס האמריקאי מר יורם אטינגר

בהרצאת אורח הזמנו את שגריר ישראל  בדימוס לקונגרס האמריקאי,  מר יורם אטינגר לדבר עם תלמידי המגמה על יחסי ישראל ארצות