אזרחות

תכניות לימוד אזרחות

סילבוס אזרחות יב תשעו תוכנית לימודים באזרחות לכיתות ט מעודכן תשעו סילבוס אזרחות יא תשעו עמיחי היימן

כיתות י"ב – פרקים חדשים

1הרקע ההיסטורי 2מגילת העצמאות 3לאומיות 4הצדקות 5זהויות 6מאפיינים 7מיעוטים 8מדינת העם היהודי 9תפיסות דמוקרטיות