מאמרים של: האחראי

הטיול הישיבתי תשע"ח

כבכול שנה יצאו תלמידי הישיבה לטיול הישיבתי המסורתי 🚸. הטיול השנה כלל עבודה חקלאית בשילוב טיולים בסביבה, באזור הסטף, עין כרם,