מאמרים של: shmuel

הרצאות בד"ד

תשע"ו עו"ד הרב ירון קטן – ראש אגף הגיור במשרד ראש הממשלה תשע"ד אל"מ בנצי גרובר ד"ר מרדכי מרמורשטיין הרב