קודש

דפי עבודה בתנ"ך לכיתה י"א

תלמידים יקרים להלן דפי העבודה המלווים את לימודנו בחומש בראשית. דף עבודה מס 1 בראשית א-ב דף עבודה מס 2

תורה כיתות י'

קובץ דפי העבודה קבצי ללמוד וללמד: 1 מבוא לספר במדבר 2 פרק ט פסח שני מסע במדבר 3 פרקים ט-י

תוכניות לימוד בתנ"ך תשע"ו

תכנית לימודים לספר שמות כיתה ט עמנואל הרוניאן תכנית לימודים בנביא דוד בראז  תכנית לימודים הרב אמיתי דור מלכים כיתות