מערכות שבועיות

לקראת עונת הבגרויות יתפרסמו בכל שבוע מערכות שבועיות לכיתות השונות

בהתאם ללוח הזמנים והמבחנים של אותו שבוע.

אתם מוזמנים לעקוב ולהתעדכן בלו"ז המעודכן לכל כיתה בדף זה.

השבוע

כז ניסן- ג אייר כיתות יא

מערכת שבועית כיתות יב כז ניסן ג אייר

שבוע הבא -יום הזיכרון ויום העצמאות

מערכת שבועית יב ד אייר י אייר

ד אייר – י אייר כיתות יא

השבוע של י"א אייר -י"ז אייר

יא אייר- יז אייר כיתות יא

מערכת שבועית יב יא אייר יז אייר