מערכות שבועיות

לקראת עונת הבגרויות יתפרסמו בכל שבוע מערכות שבועיות לכיתות השונות

בהתאם ללוח הזמנים והמבחנים של אותו שבוע.

אתם מוזמנים לעקוב ולהתעדכן בלו"ז המעודכן לכל כיתה בדף זה.

השבוע

יא אייר- יז אייר כיתות יא

מערכת שבועית יב יא אייר יז אייר מעודכנת.docx

מערכות לשבועיים הבאים

מערכת שבועית יא יח אייר כד אייר

מערכת שבועית יא כה אייר ב סיוון

מערכת שבועית יב יח אייר כד אייר

מערכת שבועית יב כה אייר ב סיוון