ישיבת נווה שמואל הוקמה בר"ח אלול תשמ"ג באפרת אשר בגוש עציון. בישיבה כ- 280 תלמידים בכתות ט'-י"ב. תלמידי הישיבה מגיעים מכל רחבי הארץ, ובפרט מאזור ירושלים. אנו נושאים שלושה דגלים לאורו, וברוח דבריו, של מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

 התורה והקודש – "מה אהבתי תורתך"

הישיבה מחנכת לאמונה ולקיום מצוות ומבקשת להקנות אהבת תורה ותלמודה ,באופן שישפיע ויעצב את עולמו, אישיותו ומידותיו של הנער. מעבר למסגרת השעורים והסדרים, ניתן דגש ועידוד ללימוד תורה לשמה בחוגים, 'משמר' 'חבורות', דף יומי וכיו"ב.  מסגרות 'תורה לשמה' רבות מתקיימות ביוזמת הבנים.  לצד קבוצות לימוד הגמרא בהן משתלבים התלמידים בהתאם לגישתם וליכולותיהם, מופעלהרב בקשי דורון בישיבהת גם תכנית "תורת חיים" – המאפשרת לתלמידים לבחור תגבור והעשרה במגוון תחומי הדעת התורניים.

 היחס האישי והטיפול המסור בכל תלמיד בישיבה מאפשר לתלמידים להתפתח ולכוון את כישוריהם ואת נטיותיהם, וליצור קשר עמוק בינם לבין הצוות החינוכי. הרב המחנך, המורים, המדריכים ורבני הפנימייה – המהווים מוקד חינוכי ייחודי נוסף – מובילים יחדיו את הנער בשלבי התבגרותו ובניין עולמו הרוחני. נעשה מאמץ לשמור על מסגרת מצומצמת  של תלמידים בכתה. הניסיון מוכיח כי כך ניתן לבנות ולקיים  קשר הדוק ומשמעותי עם הבנים כולם.

העם  – "בתוך עמי אנוכי יושבת"

הישיבה מחנכת לשותפות בחיי העם והמדינה, ומעודדת נטילת חלק ואחריות בקשיים, במאמצים  ובאתגרים. לתרומה לחברה נודעת חשיבות רבה, החורזת את פעולותיהם של תלמידי הישיבה בעבודה קהילתית, בהתנדבות לפעולות צדקה וחסד, בסיוע לנזקקים, ובעזרה למוסדות בריאות ולארגוני ציבור מגוונים. כחלק מהתהליך החינוכי עוברים הבנים סדנאות ושיעורי מנהיגות, מתוך ענווה ואמונה כי ביכולתם להוביל תהליכים ערכיים וקהילתיים למען העם והארץ.

 האדם – "לעולם יהא אדם"

בישיבה מתקיימים לימודים ברמה גבוהה בכל תחומי הדעת. תשומת לב מיוחדת ניתנת לבחירתו ולשאיפותיו הלימודיות של כל תלמיד. הלימוד נעשה מתוך עניין וחדוות הדעת, ומלווה בהצבת אתגרים, תוך שימת דגש על עבודתו העצמית של התלמיד.  כחלק מערך ומאווירת האמון שבישיבה, מתבצעים כל המבחנים ללא השגחה כ"מבחני כבוד".  הישיבה מעודדת את הנער לרכוש השכלה ולהרחיב אופקיו, כחלק מהכנתו  להתמודדות עם אתגרי החיים. ואכן, הישגי התלמידים יפים ומרשימים.

 המגמות הקיימות בישיבה:  הסטוריה, ספרות, פיסיקה, מדעי הסביבה, ביולוגיה, מחשבים, קולנוע, לימודי א"י ועבודות חקר.

 ברכה רבה רואה הישיבה בבוגריה, הממשיכים – רובם ככולם – את דרכם בתורה וביראה בישיבות ובמכינות. לאחרונה צויינה הישיבה ככזו שבניה מובילים בשירות משמעותי, קרבי ופיקודי, בצה"ל. 26 מחזורי תלמידים כבר סיימו, והם משולבים היטב בכל תחומי התורה והעבודה במדינה.

צוות הישיבה

ראש הישיבה, הרב יעקב פישר, עשה בעבר כר"מ בישיבת כפר הרא"ה וכמשגיח רוחני בישיבת הר עציון. לצידו משמש כמנהל ,בוגר הישיבה, חזי זכריה.  מנהל הפנימייה הוא אוהד וינברג.

צוות הרמי"ם כולל את הרבנים: הרב נתנאל הרשקופ, הרב שאול קלכהיים, הרב איתן אנסבכר, הרב אליהו אטיה, הרב שלמה מוזס, הרב יואב ויינשטוק ,הרב יגאל לאופר, הרב אביחיל מנצורה והרב ערן גור. מחנכים אלה מוערכים מאוד בעולם הישיבות התיכוניות, וחלקם אף מעבירים שיעורים בישיבות גבוהות ובמכללות.

בצמוד לישיבה ניצבת הפנימייה שהיא ביתם של כל בני הישיבה במשך ימות השבוע, בראש השנה וביום הכיפורים, בשבועות, ואחת לשלושה שבועות אף בשבת. לכל שכבת תלמידים יש מדריך ורב פנימייה, המלווים את הבנים ומעניקים להם את תשומת הלב האישית והחינוכית גם בשעות שמעבר ללימודים.

קשר אישי חם מאפיין את היחס בין הרמי"ם לתלמידיהם, ועליו מושתת עולם החינוך וההוראה.